Szukaj produktu

Produkt dnia

Producenci

Zapałki wodoodporne Aurora

Zapałki wodoodporne Aurora
Producent:
BL Match
Kod produktu:
510
W magazynie:
jest
Ocena:
3.00

brutto: 5.00 zł
Powiadom znajomego

Oferowane przez nas zapa³ki s¹ niezawodnym w ka¿dych warunkach środkiem rozniecania ognia. Produkt, z uwagi na swoj¹ uniwersalność, znalaz³ szerokie grono odbiorców. Użytkownikami s¹: s³u¿by mundurowe, ratownicze, osoby spêdzaj¹ce aktywnie wolny czas, uprawiaj¹ce sporty extremalne, oraz hobbyści; wêdkarze, ¿eglarze i myśliwi. Nasze zapa³ki sprawdzi³y siê na morzu, podczas wypraw exploracyjnych i w czasie dzia³añ wojskowych. Charakteryzuj¹ siê wysok¹ odporności¹ na zamoczenie i zawilgocenie, co gwarantuje specjalny proces produkcji. Jednym z elementów, które odró¿niaj¹ nasz asortyment od dostępnego na rynku jest równie¿ odporna na zawilgocenie potarka. Produkt posiada wymagane przepisami normy i atesty.

- Czas palenia ok. 12 sek.
- wodoodpornooeæ potwierdzona testami
- format pude³ka - 95 x 40 x 12 mm
- zawartooeæ - oerednio 12 sztuk zapa³ek o d³ugooeci
ok. 90 mm, wykonanych z drewna
osikowego - impregnowane.

 

Galeria produktu:

Opinie o produkcie

Brak opinii o tym produkcie

Dodaj swoją opinię

Sklep internetowy Shoper.pl